Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici: asfaltiranje ulica u naselju Učina Bašča, izrada vodovoda u naselju Gornji Potočari i izgradnja vodovodne mreže u MZ Sasama

Datum objave: 06.06.2023. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

406-1-3-15-3-10/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SREBRENICA
IDB/JIB 4400301230004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vladan Milovanović
Adresa Srebreničkog odreda bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Opština/Grad Srebrenica
Telefon (056) 445-507
Faks (056) 445-233
Elektronska pošta kabinet@srebrenica.gov.ba
Internet adresa www.srebrenica.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srebrenica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OBNOVA I IZGRADNJA KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJEN
OSOBE I POVRATNICI - ( LOT 1 : ASFALTIRANJE ULICA U NASELJU UČINA BAŠČA; LOT 2: IZRADA VODOVODA U NASELJU
GORNJI POTOČARI I LOT 3. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ SASAMA)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OBNOVA I IZGRADNJA KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE
RASELJENE OSOBE I POVRATNICI
LOT 1 : ASFALTIRANJE ULICA U NASELJU UČINA BAŠČA
LOT 2: IZRADA VODOVODA U NASELJU GORNJI POTOČARI
LOT 3. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ SASAMA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju
Dodatni predmet(i) 45332200-5 Radovi instaliranja vodovodnih cijevi
  45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Srebrenica - Ulica Srebreničkog odreda bb, Zgrada Opštine Srebrenica
- šalter sala
Datum i vrijeme 26.06.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

//


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 : ASFALTIRANJE ULICA U NASELJU UČINA BAŠČA L

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ASFALTIRANJE ULICA U GRADU SREBRENICA - NASELJE UČINA BAŠČA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18223,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje učina Bašča- opština Srebrenica- skretanje sa regionalnog puta Srebrenica-Jadar lijevo, nasenje Učina Bašta Ul.Petrič
a (od skretanja do kuće broj 15a.)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: IZRADA VODOVODA U NASELJU GORNJI POTOČARI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada vodovoda u naselju Gornji Potočari

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45332200-5 Radovi instaliranja vodovodnih cijevi

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22218,65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornji Potočari - opština Srebrenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ SASAMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja vodovoda u MZ Sasama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45332200-5 Radovi instaliranja vodovodnih cijevi

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69079,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mz Sase - opština Srebrenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.06.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: