Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 179 stambenih jedinica u općinama Odžak, Domaljevac –Šamac, Orašje, Travnik, Novi Travnik, Jajce, Maglaj, Žepče i Usora u okviru Regionalnog stambenog projekta

Datum objave: 12.10.2016. 13:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

668-1-3-56-3-55/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Meliha Krpić, Alen Fazlić
Adresa Alipašina br. 41
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 218-266
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 179 stambenih jedinica u
općinama Odžak, Domaljevac –Šamac, Orašje,Travnik, Novi Travnik, Jajce, Maglaj, Žepče i Usora u okviru Regionalnog
stambenog projekta.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 179 stambenih jedinica u općinama Odžak (38 stambenihjedinica), Domaljevac –Šamac (4
stambene jedinice), Orašje (51 stambena jedinica),Travnik (13 stambenih jedinica), Novi Travnik (22 stambene jedinice),
Jajce (9 stambenih jedinica) i Maglaj (20 stambenih jedinica), Žepče (13 stambenih jedinica), Usora (9 stambenih jedinica) u
okviru Regionalnog stambenog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji. Instrukcija o postupku ostvarivanja oslobađanju od PDV-a u skladu sa Okvirnim
sporazumom Banke Vijeća Evrope sa BiH za Regionalni stambeni program.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.11.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.11.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto ul.Vilsonovo šetalište br 10. Novo Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi ugovornog organa: ul.Vilsonovo šetalište br.10, Sarajevo. Za
preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je prethodno dostaviti pismeni zahtijev za izuzimanje dokumentacije. Za TD
se ne plaća naknada.
Otvaranje ponuda: 03.11.2016. godine - LOT 1 - 10.30 h, LOT 2 - 11.00 h, LOT 3 - 11.30 h, LOT 4 – 12.00 sati.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Meliha Krpić, Alen Fazlić
Adresa ul.Vilsonovo šetalište br.10, Novo Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 648-880
Faks (033) 524-124
Elektronska pošta izbjeglice@fmroi.gov.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Meliha Krpić, Alen Fazlić
Adresa ul.Vilsonovo šetalište br.10, Novo Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 648-880
Faks (033) 524-124
Elektronska pošta izbjeglice@fmroi.gov.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Meliha Krpić, Alen Fazlić
Adresa ul.Vilsonovo šetalište br.10, Novo Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 648-880
Faks (033) 524-124
Elektronska pošta izbjeglice@fmroi.gov.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Odžak i Domaljevac-
Šamac u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 42 stambene jedinice u općinama Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene
jedinice) u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 42 stambene jedinice u općinama Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene
jedinice).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1314319,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općina Odžak i Domaljevac-Šamac.

VI Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi ugovornog organa: ul.Vilsonovo šetalište br.10, Sarajevo. Za
preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je prethodno dostaviti pismeni zahtijev za izuzimanje dokumentacije. Za TD
se ne plaća naknada.
Otvaranje ponuda: 03.11.2016. godine - LOT 1 - 10.30 h, LOT 2 - 11.00 h, LOT 3 - 11.30 h, LOT 4 – 12.00 satiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 51 stambene jedinice u općini Orašjeu okviru Regionalnog
stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 51 stambene jedinice u općini Orašje (51 stambenajedinica) u okviru Regionalnog stambenog
projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 51 stambena jedinica u općini Orašje.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1595956,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Orašje.

VI Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi ugovornog organa: ul.Vilsonovo šetalište br.10, Sarajevo. Za
preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je prethodno dostaviti pismeni zahtijev za izuzimanje dokumentacije. Za TD
se ne plaća naknada.
Otvaranje ponuda: 03.11.2016. godine - LOT 1 - 10.30 h, LOT 2 - 11.00 h, LOT 3 - 11.30 h, LOT 4 – 12.00 satiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 44 stambene jedinice u općinama Travnik, Novi Travnik
iJajceu okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 44 stambene jedinice u općinama Travnik (13 stambenih jedinica), Novi Travnik (22 stambene
jedinice) i Jajce (9 stambenih jedinica)u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 44 stambene jedinice u općinama Travnik (13 stambenih jedinica), Novi Travnik (22 stambene
jedinice) i Jajce (9 stambenih jedinica).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1376904,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općina Travnik, Novi Travnik i Jajce.

VI Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi ugovornog organa: ul.Vilsonovo šetalište br.10, Sarajevo. Za
preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je prethodno dostaviti pismeni zahtijev za izuzimanje dokumentacije. Za TD
se ne plaća naknada.
Otvaranje ponuda: 03.11.2016. godine - LOT 1 - 10.30 h, LOT 2 - 11.00 h, LOT 3 - 11.30 h, LOT 4 – 12.00 sati.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Maglaj, Žepče i Usora u
okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 42 stambene jedinice u općinama Maglaj (20 stambenih jedinica), Žepče (13 stambenih jedinica) i
Usora (9 stambenih jedinica) u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja 42 stambene jedinice u općinama Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene
jedinice).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1314318,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 kalendarskih dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općina Maglaj, Žepče i Usora.

VI Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi ugovornog organa: ul.Vilsonovo šetalište br.10, Sarajevo. Za
preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je prethodno dostaviti pismeni zahtijev za izuzimanje dokumentacije. Za TD
se ne plaća naknada.
Otvaranje ponuda: 03.11.2016. godine - LOT 1 - 10.30 h, LOT 2 - 11.00 h, LOT 3 - 11.30 h, LOT 4 – 12.00 sati.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: