Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji područne osnovne škole Biletić polje

Datum objave: 07.02.2017. 12:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

1270-7-3-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA ČITLUK
IDB/JIB 4227147160002
Kontakt osoba Natali Paradžik
Adresa Trg žrtava domovinskog rata 1
Poštanski broj 88260 Čitluk (hp mo)
Općina/Grad Čitluk
Telefon (036) 640-505
Faks (036) 640-528
Elektronička pošta javne.nabave@citluk.ba
Internet adresa www.citluk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Čitluk

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija područne osnovne škole Biletić polje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija područne osnovne škole Biletić polje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ Biletić polje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45.Zakona o javnim nabavama BiH,a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Dato u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.2.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 21.2.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.2.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Trg žrtava Domovinskog rata 1, sala za sastanke Općine Čitluk

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD se može preuzeti bez naknade na slijedeći način:
-na web stranici ugovornog tijela www.citluk.ba,uz obaveznu pismenu obavijest ugovornom tijelu da je preuzeta TD.,kao i
datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije
Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumentaciju,a ne obavijeste ugovorno tijelo da su istu preuzeli,smatrat će se da nisu
preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena;
- u prostorijama ugovornog tijela, ured broj 17.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1270-7-3-1-3-1/17
PODIJELI: