Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji skladišnog objekta za potrebe kargo–teretnog saobraćaja u okviru kompleksa Aerodrom Banja Luka u Mahovljanima bb, Opština Laktaši

Datum objave: 10.02.2017. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

951-1-3-6-3-20/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
IDB/JIB 4400912460005
Kontakt osoba Borka Maksimović
Adresa Mahovljani bb
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 535-214
Faks (051) 535-229
Elektronska pošta borka.maksimovic@banjaluka-airport.com
Internet adresa www.banjaluka-airport.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

za izgradnju skladišnog objekta za potrebe kargo – teretnog saobraćaja u okviru kompleksa Aerodrom Banja Luka u
Mahovljanima bb, Opština Laktaši


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kargo skladišta površine 1.360 m2, objekta za potrebe kargo – teretnog saobraćaja u okviru kompleksa
Aerodroma „Banja Luka“ u Mahovljanima, Opština Laktaši, Republika Srpska, BiH po sistemu "ključ u ruke"


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213000-3 Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama,


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedena u TD


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na kojem će se izvoditi radovi je kompleks Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima bb, Opština Laktaši

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvođenja radova 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.3.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.3.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.3.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Aerodromi RS a.d. , Mahovljani bb, Laktaši


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Borka Maksimović
Adresa Mahovljani bb
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 535-214
Faks (051) 535-229
Elektronska pošta borka.maksimovic@banjaluka-airport.com
Internet adresa www.banjaluka-airport.com

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
951-1-3-6-3-20/17
PODIJELI: