Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Izvođenje građevinskih radova

Datum objave: 16.02.2017. 10:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Građevinski radovi

2017/S 033-060774

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Cair — Skopje
No. 5 ‘Hristijan Todorovski-Karpos’
Na pažnju (osoba za kontakt): Husamet Agushovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 2603040
E-pošta: javninabavki@cair.gov.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://http://www.cair.gov.mk/

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000

Opis
Građevinski radovi.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 6.3.2017 - 10:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.3.2017 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
engleski.
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: