Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji klizišta Miholjići br.18, Općina Vogošća

Datum objave: 16.02.2017. 10:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-3-10-3-10/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Amra Brcic
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta Miholjići br.18, Općina Vogošća

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju: zemljane radove, armirano betonske, radove na ucjevljenju potoka


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36600,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vogošća, klizište Miholjići br.18

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) dana od potpisa ugovora i uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz Sudskog registra; Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem i Uvjerenje o upisu u jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izvještaj Centralne banke BiH o računima pravne osobe

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ponuđač u posljednih 5 godina ima uspješno iskustvo u izvođenju radova na sanaciji klizišta, i bar jedan ugovor u
minimalnoj vrijednosti od 30.000,00 KM.
Da ponuđač ima zaposleno najmanje 15 lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme od kojih jedan dipl.ing.građ ili
dipl.ing.arh sa najmanje 5 godina radog iskustva i položenim stručnim ispitom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.3.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.3.2017. 15:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.3.2017. 16:00:00
Adresa i mjesto ulica Kaptol br.3, Sarajevo- mala sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju KS, svaki radni dan od 10-14 sati, ili će ista
biti poslana preporučenom poštom na adresu ponuđača, uz obavezan pismeni zahtjev predhodno dostavljen na fax
033/226-188 i kopijom uplatnice za TD od 20,00 KM uplaćene na dep. rač. br. 3380002210019263, vrsta prihoda722631,
Opčina 077, budž. org. 2601001, koji se vodi kod Uni Credit Bank Sarajevo. Ugovorni organ zadržava pravo obustave
postupka dodjele ugovora iz razloga navedenih u čl. 69.ZJN BiH, te ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-3-10-3-10/17
PODIJELI: