Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje soboslikarskih radova na uredskim i zajedničkim prostorijama poslovnica DP Centra

Datum objave: 17.02.2017. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

799-7-3-128-3-122/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Bojenje i ustakljivanje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Soboslikarski radovi na uredskim i zajedničkim prostorijama poslovnica DP Centra


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Soboslikarski radovi na uredskim i zajedničkim prostorijama poslovnica DP Centra

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45442100-8 Ličilački radovi
Dodatni predmet(i) 45442110-1 Radovi na bojenju zgrade


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26483,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna zgrada Novi Travnik - SBŽ, Poslovna zgrada Nova Bila – SBŽ, Poslovna zgrada Novi Šeher - ZDŽ, Poslovna zgrad
a Usora - ZDŽ, Skladište u Kaoniku - SBŽ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u smislu čl. 51. Zakona, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće minimalne
uvjete:
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog (1) ugovora u posljednjih pet (5) godina, čiji je karakter i
kompleksnost isti ili sličan onom koji se odnose na predloženi ugovor te čija vrijednost iznosi minimalno kao iznos
procijenjene vrijednosti javne nabave. Pod sličnim radovima se podrazumijevaju svi soboslikarski radovi.
b) primjerena kadrovska osposobljenost za izvođenje predmetnih radova.
Pod primjerenom kadrovskom osposobljenosti Ugovorno tijelo podrazumijeva da ponuditelj raspolaže sa adekvatnim
brojem djelatnika srazmjernim predmetu nabave koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova i koji imaju
potrebnu stručnu spremu za izvođenje građevinskih radova iz predmeta nabave.
c) primjerena tehnička opremljenost tj. ponuditelj raspolaže adekvatnim građevinskim strojevima i tehničkom
opremom u svrhu provođenja ugovora.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.2.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 9.3.2017. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.3.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Ulica Mile Budaka 106a, 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
Tenderska dokumentacija dostavlja se na pisani zahtjev ponuditelja, na jedan od sljedećih načina koji zahtjeva ponuditelj:
- Osobno preuzimanje u prostorijama ugovornog tijela, uz obveznu prethodnu najavu na tel. 036 335 729
- Putem pošte - preporučena pošiljka s povratnicom običnom ili brzom poštom (u slučaju da se dostavljanje vrši brzo
m poštom troškove dostavljanja snosi ponuditelj).
- Putem elektronske pošteSvi zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju, prije nego što je preuzmu (osim ukoliko je
objavljena na portalu javnih nabava). Uvid će se omogućiti svakom zainteresiranom ponuditelju koji dostavi pisani zahtjev,
na jedan od sljedećih načina koje zahtjeva ponuditelj:
- U prostorijama ugovornog tijela
- Dostavljanjem poštom preporučeno s povratnicom
- Dostavljanjem elektroničkom poštom u zaštićenom, nepromjenjivom obliku

ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-729
Faks (036) 335-773
Elektronička pošta zlatko.kvesic@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-7-3-128-3-122/17
PODIJELI: