Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na dogradnji sustava odvodnje – Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki

Datum objave: 02.03.2017. 10:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2017.

Hrvatska-Varaždin: Građevinski radovi na cijevima za onečišćene vode

2017/S 043-079123

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 033-060122)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Varkom d. d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Sandra Skok
Telefon: +385 989805372
E-pošta: sskok@varkom.com
NUTS kod: HR014

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.varkom.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

A-4. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki.

 

Referentni broj: 5/17-VV-5
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232411
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je:

— izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,

— izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,

— izgradnja 21 crpne stanice,

— izgradnja 2 retencijska bazena,

Te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 033-060122

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriteriji za dodjelu:
Umjesto:

 

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje Jamčevnog roka / Ponder: Maksimalno 20 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: Ovlašteni voditelj građenja / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: Maksimalno 70 bodova

 

Glasi:

 

Kriterij kvalitete – Naziv: Trajanje Jamčevnog roka / Ponder: Maksimalno 10 bodova.

Cijena – Ponder: Maksimalno 70 bodova.

 

Broj odjeljka: III.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti izvršenja ugovora:
Umjesto:

 

—.

 

Glasi:

 

Očekivani datum početka izvođenja radova je 10.2017 godine.

Očekivani datum završetka izvođenja radova je 08.2021 godine.

 

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti:
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 31/03/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 14/04/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 31/03/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 14/04/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: