Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka implantacionog i osteosintetskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 61, 05.08.2013

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 274-7-1-4-286/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Ruža Vidaković
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska pošta: javne.nabavkeŽkc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-7071-1/13 od 28.06.2013. godine radi nabavke
implantacionog i osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za
traumatologiju
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka implantacionog i osteosintetskog materijala za potrebe
Klinike za traumatologiju
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke Kliničkog
centra Banja Luka
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se dobiti putem fax-a, poštom ili
preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova u sobi br.
11 (Centralni medicinski blok) kod Šefa Službe za javne nabavke
Majkić Dušana, dipl. pravnika
(M1-D-11465-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: