Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka površinskih metal lokatora

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 63, 12.08.2013

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
ISPRAVKA DODATNE OBAVIJESTI
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 576-7-1-9-62/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 576-7-1-4-60/13
Datum objave obavještenja: 29.7.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Suad Baljak
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
Elektronska po{ta: kabinetfucz@hotmail.com
Internet adresa:www.fucz.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III.1 mijenja se i glasi:Datum: 28.8.2013, vrijeme: 12:00.
(M1-F-11517-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: