Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka lož ulja za grijanje prostorija u Brčkom i u Goraždu za 2014. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 02.09.2013

OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 204-1-1-1-160/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Obavještajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH
Kontakt osoba: Momir Popović
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200936090005
Telefon: 033212660
Faks: 033212660
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Lož ulje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lož ulja za grijanje prostorija u Brčkom i u Goraždu za2014.
god.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
24.9.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 1.10.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.10.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranje ponuda za lot2
1.10.2013.god.u11.45časova
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lož ulje-Brčko
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lož ulja za grijanje prostorija u Brčkom za2014.god.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27 000litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51.282,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
7dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lož ulje-Goražde
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lož ulja za grijanje prostorija u Goraždu za2014.god.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5 000litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
9.401,71 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
7dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Goražde
(M1-A-12516-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: