Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka toaletnog papira, ubrusa, sredstava za čišćenje i higijenu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 02.09.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-1-3-578/13
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-1-1-505/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Tanja Bozic
Telefon: 036335716
Elektronska po{ta: tanja.bozic@ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 2
II.2.b Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa i LOT 2 - Nabava
sredstava za čišćenje i higijenu
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa i LOT 2 - Nabava
sredstava za čišćenje i higijenu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
142.142,20 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 (dvije) godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JP "EP HZHB" d.d. Mostar - Ekonomski poslovi, Proizvodnja
električne energije, Distribucija električne energije i Opskrba
električnom energijom
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
131.776,40
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
131.776,40
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Nabava sredstava za čišćenje i higijenu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 - Nabava sredstava za čišćenje i higijenu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
153.305,24 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 (dvije) godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JP "EP HZHB" d.d. Mostar: Ekonomski poslovi, Proizvodnja
električne energije, Distribucija električne energije i Opskrba
električnom energijom
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
157.897,98
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
157.897,98
(M1-C-12302-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: