Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hljeba

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 02.09.2013

JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 217-7-1-4-102/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
Kontakt osoba: Branko Mišić
Adresa: Pop LJubina bb
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400044160008
Telefon: 053241213
Faks: 053241213
Elektronska pošta: javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa:www.bolnicadoboj.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor za nabavku i isporuku hljeba za godišnje potrebe JZU
Bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prikupljanje ponuda iizbornajpovoljnijeg ponuđača za nabavku i
isporuku hljeba.
Potrebna količina:
- Hljeb bijeli 0,60 kg - neslani: 38.000 komada;
- Hljeb integralni 0,60 kg. - neslani: 12.000 komada;
- Kukuruza 0,50 kg. - neslana, (50% kukuruzno brašno, 50% bijelo
brašno T-500): 900 komada;
Isporuka predmetnih roba vrši se svakodnevno (sedam dana u
sedmici) u vremenskom terminu od 06,00 časova do 06,30 časova.
Predmet nabavke nije podijeljen na lotove i nije predviđeno
zaključivanje okvirnog sporazuma.
Vrijednost nabavke se procijenjuje na iznos do 40.000,00 KM.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.9.2013. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: JZU Bolnica
"Sveti
apostol
Luka", ul.
Pop LJubina
bb,74000
Doboj.
Ponude se
dostavljaju
lično na
protokol
Bolnice ili
putem
preporučene
pošte.
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti do 16.09.2013. godine
svakim radnim danom od 08:00 do14:00 časova na pismenizahtjev za
izdavanje tenderske dokumentacije.
Dokumentacija se može preuzeti lično u Odsjeku za javne nabavke
ili dokumentaciju možemo poslati putem pošte.
(M1-D-12447-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: