Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka namještaja za potrebe Kancelarije za reviziju: stilskog kancelarijskog namještaja, kancelarijskog namještaja, arhivskih polica, kuhinje sa tehnikom, radnih, konferencijskih i sklopivih stolica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 69, 09.09.2013

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-976/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240617
Faks: 049240617
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka namještaja za potrebe Kancelarije za reviziju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka namještaja
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.10.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.10.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.10.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: U kancelariji br. 59 u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, u
ulici Bulevar mira br. 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo u prostorijama
Pododjela za javne nabavke uz predočen dokaz o uplati naknade za
otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku
dokumentaciju potrebno je uplatiti na račun:
154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721124, šifra opštine: 099,
budžetska organizacija: 1504001, svrha doznake: otkup tenderske
dokumentacije br. 13-003229/13
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
Elektronska po{ta: nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stilskog kancelarijskog namještaja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka stilskog kancelarijskog namještaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
16.239,32 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka arhivskih polica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka arhivskih polica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
9.401,71 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kuhinje sa tehnikom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kuhinje sa tehnikom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.128,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radnih, konferencijskih i sklopivih stolica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radnih, konferencijskih i sklopivih stolica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.418,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-12705-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: