Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka opreme za rezervno napajanje poslovne zgrade: agregati i UPS uređaji

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 69, 09.09.2013

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 63-1-1-3-110/13
Broj obavještenja o nabavci: 63-1-1-1-104/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nihad Fočo
Telefon: 033568605
Elektronska po{ta: nihad.foco@lutrija-bih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za rezervno napajanje poslovne zgrade Lutrije BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka agregata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sarajevo
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:26.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka UPS uređaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
2 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sarajevo
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:26.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(M1-C-12708-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: