Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva za vozila

Datum objave: 26.09.2019. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

248-7-1-267-3-4/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR VILINA VLAS VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400498190009
Kontakt osoba Nebojša Krlić
Adresa Višegradska banja b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 620-311
Faks (058) 620-480
Elektronska pošta vilinavlas@teol.net
Internet adresa vilinavlas.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Gorivo za vozila JURC ,,Vilina vlas'' Višegrad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za potrebe službenih vozila JURC ,,Vilina vlas''Višegrad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva
Dodatni predmet(i) 09132100-4 Bezolovni benzin
  09134200-9 Dizel gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na benzinskim stanicama kod dobavljača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Udaljenost benzinske stanice 10,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.10.2019. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.10.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto JURC ,,VILINA VLAS'' VIŠEGRAD, VIŠEGRADSKA BANJA BB- SALA ZA
SASTANKE

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki na sledećoj
adresi: www.ejn.gov.ba. Drugi način preuzimanja dokumentacije nije moguć.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: