Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

Datum objave: 27.09.2019. 09:50 / Izvor: Akta.ba, 24.09.2019.

UNIONBANKA

Union Banka dd Sarajeva

Hamdije Kreševljakovića 19,71000 Sarajevo

info@unionbank.ba

www.unionbank.ba

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA ISPORUKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za isporuku kancelarijskog materijala za potrebe Union banke d.d. Sarajevo.

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hercegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: tenderi@unionbank.ba , najkasnije do petka 27.09.2019. godine, do 15 sati.

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda (dostave gore navedene dokumentacije), potencijalni ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu Union banke, svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 sati. Na izričit zahtjev potencijalnog ponuđača, tenderska dokumentacija se može dostaviti putem pošte.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je utorak 01.10.2019. godine u 12h, primljeno na protokolu Banke, adresa Hamdije Kreševljakovića br. 19, 71000 Sarajevo.

 

ODJEL ZA OPŠTE POSLOVE

Broj: OO-11/4-17-12882/19

Datum: 24.09.2019. godine

 

Za sve dodatne informacije kontakt email je: tenderi@unionbank.ba.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: