Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka auto gasa za potrebe ŠG Birač Vlasenica

Datum objave: 27.09.2019. 12:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2965-7-1-13-3-6/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''BIRAČ'' VLASENICA
IDB/JIB 4400632340306
Kontakt osoba Senka Todorović
Adresa NJegoševa br. 1
Poštanski broj 75440 Vlasenica (sp bl)
Opština/Grad Vlasenica
Telefon (056) 490-310
Faks (056) 733-948
Elektronska pošta birac@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za potrebe ŠG "Birač" Vlasenica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za potrebe ŠG "Birač" Vlasenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09122210-5 Tečni butan gas


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema td

III 4. Ograničenja za učešće

prema td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2019. 10:00:00
Adresa i mjesto ŠG "Birač" Vlasenica, NJegoševa br.1, 75440 Vlasenica


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Senka Todorović
Adresa NJegoševa br. 1
Poštanski broj 75440 Vlasenica (sp bl)
Opština/Grad Vlasenica
Telefon (056) 490-310
Faks (056) 733-948
Elektronska pošta birac@sumers.org
Internet adresa


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za ŠU Vlasenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠU Vlasenica


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za ŠU Šekovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠU Šekovići

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: