Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka vozila

Datum objave: 27.09.2019. 13:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1421-1-1-182-3-147/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture sa kompletnom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra ( u skladu sa TD)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skaldu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2019. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.10.2019. 14:00:00
Adresa i mjesto Kancelarija službe za komercijalne poslove, Krupska bb, Bihać

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija za učešće se pruzima isključivo sa portala Agencije za javne nabavke.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkog vozila-kombi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkog vozila-kombi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, Krupska bb, Bihać


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka teretnog motornog vozila-pickup

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teretnog motornog vozila-pickup

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
4 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, Krupska bb, Bihać


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka teretnog vozila 3,5 t sa produženom kabinom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teretnog vozila 3,5 t sa produženom kabinom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 vozilo

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

58000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, Krupska bb, Bihać

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: