Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka asfalta

Datum objave: 30.09.2019. 10:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2019.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1265-1-1-49-4-98/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227038030000
Kontakt osoba MARIJAN GELO
Adresa Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-310
Faks (036) 397-315
Elektronička pošta marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa www.ceste-dd.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava asfalta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVA ASFALTA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44113620-7 Asfalt


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Čapljina, Klepci bb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

600 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79600,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87300,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grude, Cerov dolac bb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

600 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87300,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87300,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Livno, Begovača bb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

1070 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

130000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132600,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132600,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vitez, Krčevine bb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

330 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36069,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36069,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kiseljak, Kralja Tomislava 27

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

440 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47114,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47114,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Orašje, Bok, Filipovići 51

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava asfalta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II Ukupna količina ili obim ugovora

200 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Asfaltna baza

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Udaljenost od sjedišta nadcestarije do asfaltne baze 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon što je povjerenstvo na javnom otvaranju otvorilo ponude za nabavu asfalta dana 03.09.2019. godine, za koji je
obavijest o nabavi i tenderska dokumentacija objavljeni na portalu javnih nabava pod brojem: 1265-1-1-49-3-82/19 dana
13.08.2019. godine, dobilo je jednu ponudu dana 09.09.2019. godine koja je stigla 02.09.2019., ali je ostala neotvorena te
samim time nije ni bila vrednovana. Pošto je u samom postupku došlo do proceduralne greške a koje je izvan nadzora
ugovornog tijela koje se nije moglo predvijediti u vrijeme pokretanja postupka, ugovorno tijelo predmetni postupak mora
otkazati jer je svaki daljnji postupak bespredmetan.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21000,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22400,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: