Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka ribe za poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane Sliva Neretva - lot 6

Datum objave: 30.09.2019. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

Broj: I-10053/19

Mostar,27.09.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2) točka d), članka 70 stav. 1), 4) i 6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar" broj: SD- 8/16 od 29. 06. 2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine, Pravilnika o javnim nabavama broj: I- 546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-3028/19 od 24.09.2019. godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave u predmetu

Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane Sliva „Neretva"

LOT 6 - Lipljan

Članak 1.

Otvoreni postupak javne nabave roba u predmetu Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane Sliva „Neretva", LOT 6 - Lipljan, po obavijesti br. 799-1-1-787-3- 453/19 na portalu JN od 02.07.2019. godine, poništava se sukladno 69. stavak 2) točka a) Zakona o javnoj nabavi BiH, gdje je navedeno „nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku".

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmetne javne nabave, te odluku objavi na web stranici Društva.

Obrazloženje

U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-787-3-453/19 na portalu JN od 02.07.2019. godine i sažetka objavljenog u Službenom glasniku BiH 45/19 od 05.07.2019. godine, ponudu nije dostavio nijedan ponuditelj.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: