Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka lož ulja za grijanje

Datum objave: 01.10.2019. 07:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

929-7-1-284-3-58/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH
IDB/JIB 4200936090005
Kontakt osoba Nejra Ladanović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 210-126
Faks (033) 212-660
Elektronska pošta javnenabavke@osa-oba.gov.ba
Internet adresa www.osa-oba.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grijanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grijanje za sezonu 2019./2020. g.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09135000-4 Lož ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.10.2019. 13:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.10.2019. 14:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Datum otvaranja ponuda je 15. 10.2019. godine i to za:
- Lot 1 - Brčko u 14:00h
- Lot 2 - Goražde u 14:30h.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Lož ulje za grijanje za Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grijanje za potrebe prostorija u Brčkom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


III Ukupna količina ili obim ugovora
30.947,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja do 30 dana od momenta obostranog potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Lož ulje za grijanje za Goražde

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grijanje za potrebe prostorija u Goraždu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


III Ukupna količina ili obim ugovora
8.190,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja do 30 dana od momenta obostranog potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: