Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka lož ulja i dizel goriva za 2019-2020.godinu

Datum objave: 04.10.2019. 07:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

710-7-1-179-3-11/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA "DR JOVAN RAŠKOVIĆ"
MRKONJIĆ GRAD
IDB/JIB 4401192050005
Kontakt osoba JUGOSLAV ŽUPIĆ
Adresa Jovana Raškovića bb
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 211-319
Faks (050) 211-286
Elektronska pošta domzdr@teol.net
Internet adresa domzdravljamg.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Mrkonjić Grad

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LOŽ ULJA I DIZEL GORIVA ZA 2019-2020 GODINU


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09135000-4 Lož ulja
  09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2019. 09:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA-SALA ZA SASTANKE


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LOŽ ULJA EKTRA LAKO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


III Ukupna količina ili obim ugovora
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fRANKO SJEDIŠTE UGOVORNOG ORGANA


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA DIZEL GORIVA EURO 5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)


III Ukupna količina ili obim ugovora
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BENZISKE PUMPE IZABRANOG PONUĐAČA

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: