Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova

Datum objave: 04.10.2019. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.10.2019.

Hrvatska-Karlovac: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2019/S 192-466294

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 182-442519)

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Veleučilište u Karlovcu
62820859976
Trg J. J. Strossmayera 9
Karlovac
47000
Hrvatska
Osoba za kontakt: dr.sc.Nikolina Smajla
Telefon: +385 47843500
E-pošta: nikolina.smajla@vuka.hr
Telefaks: +385 47843503
NUTS kod: HR04D

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vuka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova (5 grupa nabave)

Referentni broj: AZ 04/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije (pivarstva) koja uključuje namještaj za opremanje praktikuma, knjižnice i kabineta, laboratorijsku opremu za potrebe kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, tehnološku opremu (uključujući certifikat za tankove) i analitičku opremu za analizu piva. Uz opremu, predviđena je instalacija i validacija uređaja, te osnovna i dodatna (napredna) edukacija zaposlenika za rad s novom opremom.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/10/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 182-442519

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.2.2

Grupa br.: 3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni predmet CPV-a - glavni rječnik: [3]

Umjesto:

Glasi:

39180000

Broj odjeljka: II.2.2

Grupa br.: 3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni predmet CPV-a - glavni rječnik: [3]

Umjesto:

Glasi:

38433100

Broj odjeljka: III.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti izvršenja ugovora:

Umjesto:

Primopredaja opreme

Grupa 1: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti (ako je primjenjivo). Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Grupa 2: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti. Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik za namještaj potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Za opremu, primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj edukaciji. Plaćanje za grupu 2 će se izvršiti nakon što oba Primopredajna zapisnika budu uredno potpisana.

Grupa 3:. Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji i validaciji uređaja.

Grupa 4: Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji.

Glasi:

Primopredaja opreme

Grupa 1: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti (ako je primjenjivo). Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Grupa 2: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti. Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik za namještaj potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Za opremu, primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji. Plaćanje za grupu 2 će se izvršiti nakon što oba Primopredajna zapisnika budu uredno potpisana.

Grupa 3:. Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji i validaciji uređaja.

Grupa 4: Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji.

Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16).

Broj odjeljka: VI.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:

Umjesto:

Ne

Glasi:

Da

Broj odjeljka: II.2.7

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Početak trajanja ugovora za grupu: [1]

Umjesto:

2.1.2019 00:00

Glasi:

2.1.2020 00:00

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1]

Umjesto:

Jamstveni rok na opremu - Minimalni jamstveni rok je 12 mjeseci, a maksimalni produženi jamstveni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci.Metodologija dodijele bodova opisana je u DON-u, točka 9.4.

Glasi:

Jamstveni rok na opremu - Minimalni jamstveni rok je 12 mjeseci, a maksimalni produženi jamstveni rok koji se uzima u obzir je 61 mjesec.Metodologija dodijele bodova opisana je u DON-u, točka 9.4.

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: