Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba na benzinskim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 05.10.2019. 10:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

926-1-1-197-3-63/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200770770002
Kontakt osoba Josip Marijanović
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-579
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta josip.marijanovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

137000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva,maziva,naftnih derivata i pratećih roba na
benzinskim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva,maziva,naftnih derivata i pratećih roba na
benzinskim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je definisano TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Federacija Bosne i Hercegovine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima, prema članu 46. Zakona (precizirano TD)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da njegova tehnička i profesionalna sposobnost garantira uspješnu realizaciju ugovora, shodno članu 49. Zakona
(precizirano TD)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.10.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.10.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Predsjedništvo BiH,Maršala Tita broj 16,Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Josip Marijanović
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-579
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta josip.marijanovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Josip Marijanović
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-579
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta josip.marijanovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: