Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka hrane i pića za potrebe Preduzeća

Datum objave: 07.10.2019. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1387-1-1-148-4-128/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVISNO PREDUZEĆE "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE
IDB/JIB 4401355020001
Kontakt osoba Srđan Ambulija dipl.pravnik, telefon: 059/278-330, E-mail:
nabavke@henatrebisnjici.com, faks: 059/225-021
Adresa Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 260-213
Faks (059) 260-782
Elektronska pošta het@henatrebisnjici.com
Internet adresa www.henatrebisnjici.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane i pića za potrebe Preduzeća

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane i pića za potrebe Preduzeća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mliječnih proizvoda, jaja i hljeba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mliječnih proizvoda, jaja i hljeba

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo, HET 2-Gorica, Trebinje.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Izabrani ponuđač nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26481,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26481,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka voća povrća i prerađevina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka voća povrća i prerađevina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo, HET 2-Gorica, Trebinje.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Izabrani ponuđač nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16427,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16427,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ribe i morskih plodova

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ribe i morskih plodova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo, HET 2-Gorica, Trebinje.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Izabrani ponuđač nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11320,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11320,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka začina, tjestenine i potrošnih roba za kuhinju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka začina, tjestenine i potrošnih roba za kuhinju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo, HET 2-Gorica, Trebinje.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Izabrani ponuđač nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16027,50

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16027,50


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka konzerviranih, vakumiranih i suhomesnatih proizvoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka konzerviranih, vakumiranih i suhomesnatih proizvoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo, HET 2-Gorica, Trebinje.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Izabrani ponuđač nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.9.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24980,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24980,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: