Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JU Ekonomska škola u Doboju

Datum objave: 08.10.2019. 12:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.10.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

646-7-1-1-3-1/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ
IDB/JIB 4400120100001
Kontakt osoba Zoran Todorović
Adresa Cara Dušana 18
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 200-982
Faks (053) 242-297
Elektronska pošta ssrs39do@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JU Ekonomska škola u Doboju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JU Ekonomska škola u Doboju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

22.300,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22300,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, ul. Cara Dušana 18, franko kancelarije ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 dana od dana obostranog potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U svemu prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

U svemu prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svemu prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U svemu prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svemu prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2019. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2019. 09:00:00
Adresa i mjesto Doboj, ul. Cara Dušana 18, (prvi sprat SŠC, kancelarija broj 110)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U svemu prema TD

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: