Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(obustava postupka) Nabavka i montaža agregata za 2019. godinu

Datum objave: 08.10.2019. 14:59 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2019.

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVIĆI

                       

Broj: 01-49-1116-Obp/19

Datum: 4.10.2019. godine

 

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama (""Službeni glasnik BiH", broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o obustavi postupkapka javne nabave: Nabava i montaža agregata

 

Članak 1.

Obustavlja se postupak javne nabave: Nabava i montaža agregata za 2019. godinu.

 

Članak 2.

Postupak javne nabave se obustavlja zbog izjavljene žalbe ponuditelja Nexen d.o.o. Banja Luka, u postupku nabave: Nabava i montaža agregata.

Postupak je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave, broj 01-49-1116/19, od 12.9.2019. godine. Obavijest o nabavi broj 835-1-1-172-3-69/19 je objavljena na portalu Agencije za javne nabave BiH, dana 13.9.2019. godine, a sažetak u „Službenom glasniku BiH", broj 63/19, od 20.9.2019. godine

Žalba je izjavljena na tendersku dokumentaciju.

 

Članak 3.

Postupak nabave iz Članka 1. ove Odluke se obustavlja do donošenja odluke/rješenja od strane nadležnog tijela- Ureda za razmatranje žalbi BIH.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: