Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka teretnog motornog vozila – kombi za JU SARTR u 2019.godini

Datum objave: 09.10.2019. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

12701-7-1-39-3-1/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR"
IDB/JIB 4200300460007
Kontakt osoba NERMIN KLAPUH
Adresa Gabelina br.16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 664-070
Faks (033) 664-070
Elektronska pošta teatarsartr@yahoo.com
Internet adresa www.sartr.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 1 teretnog motornog vozila –kombi za JU SARTR u 2019.godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 1 teretnog motornog vozila –kombi za JU SARTR u 2019.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34136200-1 Zatvoreni furgoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

45000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU SARTR Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana po zaključenju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva za plaćanje robe iz tačke 1. ove odluke, predviđena su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na budžetskoj
poziciji JU SARTR Sarajevo, ekonomski kod - 22020005,konto.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa Prilogom 6. TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa Prilogom 6. TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa Prilogom 6. TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2019. 13:00:00
Adresa i mjesto JU SARTR , ulica Gabelina br. 16, Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba NERMIN KLAPUH
Adresa Gabelina br.16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 664-070
Faks (033) 664-070
Elektronska pošta teatarsartr@yahoo.com
Internet adresa www.sartr.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: