Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Datum objave: 11.10.2019. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1183-7-1-23-3-10/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA" U SARAJEVU
IDB/JIB 4200672760007
Kontakt osoba Amira Šahbazović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-800
Faks (033) 569-825
Elektronska pošta info@fzs.unsa.ba
Internet adresa www.fzs.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu ugovora iz TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tačci 5.2. TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.10.2019. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.10.2019. 10:20:00
Adresa i mjesto Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

LOT 1: Otvaranje ponuda: 23.10.2019. u 10:20 h
LOT 2: Otvaranje ponuda: 23.10.2019. u 10:30 h
LOT 3: Otvaranje ponuda: 23.10.2019. u 10:40 h


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amira Šahbazović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-807
Faks (033) 569-825
Elektronska pošta info@fzs.unsa.ba
Internet adresa www.fzs.unsa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Amira Šahbazović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-807
Faks (033) 569-825
Elektronska pošta info@fzs.unsa.ba
Internet adresa www.fzs.unsa.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Laboratorijska centrifuga za humane uzorke (krv/urin)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


III Ukupna količina ili obim ugovora
2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Protokol-tehnički sekretar


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: UV/VIS Spektrofotometar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Protokol-tehnički sekretar


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: ISE Analizator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Protokol-tehnički sekretar

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: