Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka i isporuka drvene građe, drvene i PVC stolarije i elektro i vodomaterijala za sanaciju stambenih objekata raseljenih lica na području općine Travnik

Datum objave: 14.10.2019. 08:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

54-1-1-149-3-90/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba Aida Kavazović
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvene građe, drvene i PVC stolarije i elektro i vodomaterijala za sanaciju stambenih objekata raseljenih
lica na području općine Travnik


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvene građe, drvene i PVC stolarije i elektro i vodomaterijala za sanaciju stambenih objekata raseljenih
lica na području općine Travnik, prema obrascu za cijenu ponude

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva obezbijeđena u Budžetu općine, izdaci za raseljena lica

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.11.2019. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.11.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto Općina Travnik, Konatur bb, Travnik - Mala sala II sprat


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Drvena građa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvene građe, prema obrascu za cijenu ponude

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76923,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Drvena i PVC stolarija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvene i PVC stolarije, prema obrascu za cijenu ponude

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT - 3 - Elektro i vodomaterijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala prema obrascu za cijenu ponude

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21367,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: