Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka robe putem financijskog leasinga – šumski kamionski skup

Datum objave: 23.10.2019. 09:27 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni

2019/S 205-499328

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 170-414840)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske šume d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Ivanković, dipl. ing. šum.
E-pošta: valentina.ivankovic@hrsume.hr
Telefon: +385 14804173

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrsume.hr

Adresa profila kupca: www.hrsume.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava robe putem financijskog leasinga – šumski kamionski skup

 

Referentni broj: DIR-2019-125
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34142000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava robe putem financijskog leasinga na razdoblje od 5 godina, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13). Objekt leasinga je: šumski kamionski skup s prikolicom. Pod šumskim kamionskim skupom podrazumijeva se kamion za prijevoz drva sa sljedećim sastavnicama:

a) kamion s prikolicom,

b) šumarska nadogradnja,

c) dizalica.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 170-414840

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 21/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 21/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: