Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka opreme i usluga za proširenje i revitalizaciju transmisijskog telekomunikacijskog sustava

Datum objave: 23.10.2019. 09:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za telekomunikacije

2019/S 205-500760

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 136-336104)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP–Telekomunikacije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64823728693
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Andrea Barić
E-pošta: nabava.heptk@hep.hr
Telefon: +385 16322996
Telefaks: +385 16170430

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Oprema i usluge za proširenje i revitalizaciju transmisijskog telekomunikacijskog sustava

 

Referentni broj: K-V-1/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32522000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave ovog postupka javne nabave su oprema i usluge za proširenje i revitalizaciju transmisijskog telekomunikacijskog sustava HEP-a u skladu s DON-om. Predmet nabave je aktivna i pasivna telekomunikacijska oprema, programska podrška, sustav za nadzor i upravljanje i sustav za zaštitu i sigurnost, te pripadajuće usluge za proširenje, revitalizaciju i unapređenje postojećeg transmisijskog telekomunikacijskog sustava HEP-a. Postojeći transmisijski telekomunikacijski sustav izgrađen je upotrebom DWDM i SDH tehnologije i predstavlja jedinstveni sustav sa mogućnošću kreiranja veza i nadzora tih veza s kraja na kraj.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 136-336104

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: III.1.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (3)
Umjesto:

 

Podatke o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete

Naručitelj traži da ponuditelj raspolaže tehničkim stručnjacima kako bi predmetnu uslugu izvršili kvalitetno i u ugovorenom roku, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz DON. Sposobnost traženih stručnjaka za pružanje predmetnih usluga se dokazuje dolje navedenim certifikatima.

Usluge po ovom nadmetanju odnose se na DWDM/SDH opremu koju Ponuditelj nudi u svojoj ponudi. Iz tog razloga svi stručnjaci koje će Ponuditelj navesti u svojoj ponudi moraju biti certificirani od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika za RH. Osim toga, usluge po ovom nadmetanju obuhvaćaju instalaciju, puštanje u rad, prilagodbu i lokalno ispitivanje DWDM i SDH opreme na pojedinim relacijama istodobno dok je postojeći sustav u radu. U tom smislu se od Ponuditelja zahtjeva raspoloživost minimalno dva DWDM i SDH stručnjaka za simultani rad na dva udaljena telekomunikacijska čvora.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost iz ove točke se dokazuje:

Popisom osoba koje će imati na raspolaganju za izvršenje predmeta nabave s dokazima njihove stručne osposobljenosti (životopis stručnjaka, certifikat) i to kako slijedi:

a) Minimalno dvije (2) stručne osobe za usluge instalacije, puštanja u rad, prilagodbe i lokalnog ispitivanja ponuđene DWDM opreme, o čemu prilaže valjani dokaz (certifikat, potvrdu proizvođača opreme...) s radnim iskustvom u navedenom području minimalno dvije (2) godine,

b) Minimalno dvije (2) stručne osobe za usluge instalacije, puštanja u rad, prilagodbe i lokalnog ispitivanja ponuđene SDH opreme, o čemu prilaže valjani dokaz (certifikat, potvrdu proizvođača opreme...) s radnim iskustvom u navedenom području minimalno dvije (2) godine,

c) Minimalno jednu (1) stručnu osobu za uslugu izrade tehničke dokumentacije sa položenim stručnim ispitom elektrostruke s radnim iskustvom u navedenom području minimalno tri (3) godine.

 

Glasi:

 

Podatke o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete

Naručitelj traži da ponuditelj raspolaže tehničkim stručnjacima kako bi predmetnu uslugu izvršili kvalitetno i u ugovorenom roku, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz DON. Sposobnost traženih stručnjaka za pružanje predmetnih usluga se dokazuje dolje navedenim certifikatima.

Usluge po ovom nadmetanju odnose se na DWDM/SDH opremu koju Ponuditelj nudi u svojoj ponudi. Iz tog razloga svi stručnjaci koje će Ponuditelj navesti u svojoj ponudi moraju biti certificirani od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika za RH. Osim toga, usluge po ovom nadmetanju obuhvaćaju instalaciju, puštanje u rad, prilagodbu i lokalno ispitivanje DWDM i SDH opreme na pojedinim relacijama istodobno dok je postojeći sustav u radu. U tom smislu se od Ponuditelja zahtjeva raspoloživost minimalno dva DWDM i SDH stručnjaka za simultani rad na dva udaljena telekomunikacijska čvora.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost iz ove točke se dokazuje:

Popisom osoba koje će imati na raspolaganju za izvršenje predmeta nabave s dokazima njihove stručne osposobljenosti (životopis stručnjaka, certifikat ili potvrda proizvođača opreme ili njegovog ovlaštenog predstavnika za RH) i to kako slijedi:

a) Minimalno dvije (2) stručne osobe za usluge instalacije, puštanja u rad, prilagodbe i lokalnog ispitivanja ponuđene DWDM opreme, o čemu prilaže valjani dokaz (životopis stručnjaka, certifikat ili potvrda proizvođača opreme ili njegovog ovlaštenog predstavnika za RH) s radnim iskustvom u navedenom području minimalno dvije (2) godine,

b) Minimalno dvije (2) stručne osobe za usluge instalacije, puštanja u rad, prilagodbe i lokalnog ispitivanja ponuđene SDH opreme, o čemu prilaže valjani dokaz (životopis stručnjaka, certifikat ili potvrda proizvođača opreme ili njegovog ovlaštenog predstavnika za RH) s radnim iskustvom u navedenom području minimalno dvije (2) godine,

c) Minimalno jednu (1) stručnu osobu za uslugu izrade tehničke dokumentacije sa položenim stručnim ispitom elektrostruke s radnim iskustvom u navedenom području minimalno tri (3) godine.

 

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 19/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 08/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 19/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 08/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: