Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova

Datum objave: 24.10.2019. 09:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.10.2019.

Hrvatska-Karlovac: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2019/S 206-502096

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 182-442519)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Veleučilište u Karlovcu
Nacionalni registracijski broj: 62820859976
Poštanska adresa: Trg J. J. Strossmayera 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: dr. sc. Nikolina Smajla
E-pošta: nikolina.smajla@vuka.hr
Telefon: +385 47843500
Telefaks: +385 47843503

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vuka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova (5 grupa nabave)

 

Referentni broj: AZ 04/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ove nabave je nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije (pivarstva) koja uključuje namještaj za opremanje praktikuma, knjižnice i kabineta, laboratorijsku opremu za potrebe kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, tehnološku opremu (uključujući certifikat za tankove) i analitičku opremu za analizu piva. Uz opremu, predviđena je instalacija i validacija uređaja, te osnovna i dodatna (napredna) edukacija zaposlenika za rad s novom opremom.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 182-442519

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:
Glasi:

 

Ugovaratelj će ispostaviti eRačun nakon uredne primopredaje opreme. Račun, s naznakom naziva ugovora, se dostavlja putem elektroničkog računa, a sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 94/18) i ostalih podzakonskim propisa donesenih na temelju navedenog Zakona.

Naručitelj će platiti račun za isporučenu robu u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, doznakom na račun ponuditelja odnosno podugovaratelja.

U slučaju korištenja predujma, Naručitelj će uplatiti iznos predujma na temelju potpisanog Ugovora o javnoj nabavi u roku od 60 dana od dana potpisa Ugovora.

Plaćanje će se izvršiti nakon uredne primopredaje (nakon potpisa Primopredajnog zapisnika po grupi predmeta nabave).

 

Broj odjeljka: III.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti izvršenja ugovora:
Umjesto:

 

Primopredaja opreme

Grupa 1: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti (ako je primjenjivo). Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Grupa 2: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti. Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik za namještaj potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Za opremu, primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji. Plaćanje za grupu 2 će se izvršiti nakon što oba Primopredajna zapisnika budu uredno potpisana.

Grupa 3:. Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji i validaciji uređaja.

Grupa 4: Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji.

Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16).

 

Glasi:

 

Primopredaja opreme

Grupa 1: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti (ako je primjenjivo). Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Grupa 2: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti. Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik za namještaj potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Za opremu, primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji. Plaćanje za grupu 2 će se izvršiti nakon što oba Primopredajna zapisnika budu uredno potpisana.

Grupa 3:. Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji i puštanju u rad uređaja.

Grupa 4: Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji, puštanju u rad uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji.

Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16).

 

Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto otvaranja ponuda
Umjesto:

 

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

 

Glasi:

 

Veleučilište u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

 

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 11/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 11/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: