Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla

Datum objave: 24.10.2019. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

22-1-1-101-3-70/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba Zoran Sekulić (Lot 1) i Nebojša Miljuš (Lot 2)
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85470,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla, po lotovima, kako slijedi:
LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za službena vozila Gradske
uprave grada Prijedor i
LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice
Prijedor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46.
Zakona.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost u skladu sa članom 49. Zakona. Dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.11.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.11.2019. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Gradske uprave Grada Prijedor, Velika sala na II spratu


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milovan Polovina
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 245-178
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta javnenabavke@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zoran Sekulić (Lot 1) i Nebojša Miljuš (Lot 2)
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 245-106
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta javnenabavke@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za službena vozila Gradske
uprave grada Prijedor.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za službena vozila Gradske
uprave grada Prijedor.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u Tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47008,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

13 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na benzinskim pumpama na području grada Prijedora i BiH.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice
Prijedor.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice
Prijedor.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u Tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38462,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

13 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na benzinskim pumpama na području grada Prijedora i BiH, a izuzetno po zahtjevu ugovornog organa u sjedištu Teritorijalne
vatrogasne jedinice Prijedor i na licu mjesta prilikom intervencija na području Grada Prijedor.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: