Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i postavljanja betonskih stubova za izgradnju EEO rasvjete u Šamcu

Datum objave: 25.10.2019. 07:50 / Izvor: Akta.ba, Broj 13, 24.10.2019.

Na osnovu člana 17. stav. 1. i člana18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH ", broj 39/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), saglasno odredbama člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac",broj 9/17) , Načelnik opštine d o n o s i:

 

P O S E B N U O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku robe „Nabavka i postavljanje betonskih stubova za izgradnju LED rasvjete u Šamcu"

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke za nabavku robe „Nabavka i postavljanje betonskih stubova za izgradnju LED rasvjete u Šamcu" putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 3.200,00 KM bez PDV-a, odnosno do 3.744,00 KM sa uračunatim PDV-om u okviru pozicije broj 160 Odjeljenja za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove. Potrebna sredstva su utvrđena Budžetom opštine Šamac na kontu broj 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata-komunalna infrastruktura.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac".

 

Broj: 01-022-252/2019          

Datum, 11.10.2019. god.      

 

NAČELNIK OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: