Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV srednjenaponskog SF6 bloka tipa Ring Main Unit, sa svom potrebnom opremom u transformatorsku stanicu KSON 10/0,4 kV Unis-Tok, općina Kalesija, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla

Datum objave: 18.12.2019. 10:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1426-1-1-214-3-209/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Nedima Jahić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OP EDTZ-49/19 Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV srednjenaponskog SF6 bloka tipa Ring Main Unit, sa svom potrebnom
opremom u transformatorsku stanicu KSON 10/0,4 kV Unis-Tok, općina Kalesija, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija”
Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV srednjenaponskog SF6 bloka tipa Ring Main Unit, sa svom potrebnom opremom u
transformatorsku stanicu KSON 10/0,4 kV Unis-Tok, općina Kalesija, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682540-7 Oprema za trafostanice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.1.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Rrudarska 38 Tuzla, sala za sastanke, sprat I


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nedima Jahić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-124
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta n.jahic@ep.bih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: