Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka eksploziva metanskih i električnih detonatora MMHED-Cu

Datum objave: 23.12.2019. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1309-2-1-55-3-100/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLIĆ" D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB 4236078160002
Kontakt osoba Adnan Zolota
Adresa Dolac bb
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-400
Faks (030) 562-404
Elektronska pošta rudnikhanbila@bih.net.ba
Internet adresa www.rmuabidlolic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Eksploziv metanski i Električni detonatori MMHED-Cu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Eksploziv metanski i Električni detonatori MMHED-Cu


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.1.2020. 10:00:00ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. - Eksploziv metanski

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. - Eksploziv metanski

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
26094,00 kg , 1 stavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

88200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Dolac bb


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. - Električni detonatori MMHED-Cu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. - Električni detonatori MMHED-Cu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
61515,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

121800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Dolac bb

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: