Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka betonskih kućišta za TS

Datum objave: 08.01.2020. 13:01 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.-Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 033-01-1/20

 

 

Naziv pravnog lica:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo) IDB/JIB: 4200036180009

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 779 620

Faks: +387 (0) 33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: isporuka robe „Betonska kućišta za TS"

 

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 08.01.2020. godine

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika.ba

Adresa za prijem ponuda: Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo; Kancelarija do broja 303/IV sprat

Rok za prijem ponuda: 20.01.2020. godine do 10:00 sati

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 20.01.2020. godine u 11:00 sati u poslovnim prostorijama Društva, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo , IV sprat, sala broj 303/IV sprat         

Garancija za ozbiljnost ponude: NE

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: DA

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"            

Mjesto isporuke robe: lokacija gradilišta Bloka 7 — TE Tuzla

Napomena:

Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku je besplatna i dostupna potencijalnim ponuđačima istog dana kada je izvršena i objava Obavještenja o nabavci. Preuzima se na web stranici Društva, u rubrici NABAVKE - JAVNO NADMETANJE.

Preuzimanje se vrši upisom svih traženih podataka u za to predviđena polja, nakon čega se može izvršiti download, odnosno preuzimanje tenderske dokumentacije.

U slučaju izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, iste će biti objavljene na web stranici i smatrati će se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

 

Obavjesštenje-o-nabavci_Betonska-kucišta-za-TS.pdf

Tenderska-dokumentacija_Betonska-kućišta-za-TS.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: