Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka vacuum epruveta za sedimentaciju za aparat srs 20/II

Datum objave: 10.01.2020. 08:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

638-7-1-13-3-5/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA " ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218122690008
Kontakt osoba Amra Smajić
Adresa Gazi Husrev-begova 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 878-877
Faks (032) 879-088
Elektronska pošta polikzav1@bih.net.ba
Internet adresa www.dzzavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

VACUUM EPRUVETE ZA SEDIMENTACIJU ZA APARAT SRS 20/II

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

VACUUM EPRUVETE ZA SEDIMENTACIJU ZA APARAT SRS 20/II


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141300-3 Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATA U TENDERSKOJ DOKUMETACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVIĆI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

DATA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.1.2020. 08:50:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.1.2020. 09:15:00
Adresa i mjesto Gazi Husrev-begova 25,Zavidovići,Sala za sastanke (soba br. 4) u JU Dom
zdravlja Zavidovići

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
638-7-1-13-3-5/20
PODIJELI: