Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka uređaja za visinska meteorološka mjerenja

Datum objave: 15.01.2020. 09:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.01.2020.


Hrvatska-Zagreb: Meteorološki instrumenti

2020/S 010-019359

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 002-001202)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Grič 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Uređaji za visinska meteorološka mjerenja

Referentni broj: 10-2019-MM-07

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38120000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava uređaja za visinska meteorološka mjerenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 002-001202

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.4.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:

Umjesto:

Glasi:

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [2] (5)

Umjesto:

Glasi:

Integrirana prizemna automatska meteorološka postaja (IAPMP)

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [2] (2)

Umjesto:

15 %

Glasi:

5 %

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [2] (5)

Umjesto:

Glasi:

10 %

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: