Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka goriva i maziva

Datum objave: 15.01.2020. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

232-1-1-4-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA GROBLJA" D.O.O. VISOKO
IDB/JIB 4218019840000
Kontakt osoba KENAN KARAVDIĆ
Adresa Mule Hodžića 108
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-556
Faks (032) 738-556
Elektronska pošta jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa www.gradskagroblja.co.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18072,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA GORIVA I MAZIVA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA GORIVA I MAZIVA, TOT MASTI, DVOTAKTOL, ULJE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09200000-1 Nafta, ugalj i naftni derivati
Dodatni predmet(i) 09132100-4 Bezolovni benzin


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8.288 L

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BENZINSKE PUMPE NA PODRUČJU GRADA VISOKO

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

FINANSIRANJE IZ VLASTITIH SREDSTAVA UGOVORNOG ORGANA

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DEFINISANO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI U SKLADU SA ČL. 46

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DEFINISANO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI U SKLADU SA ČL. 47

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DEFINISANO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI U SKLADU SA ČL. 49

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.2.2020. 11:30:00
Adresa i mjesto UL. MULE HODŽIĆA BR.108, 71300 VISOKO


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba ADHA AJDIN
Adresa Mule Hodžića 108
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-556
Faks (032) 738-556
Elektronska pošta jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa www.gradskagroblja.co.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
232-1-1-4-3-1/20
PODIJELI: