Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka mrežne i računarske opreme: Lenovo PC, Lenovo LED monitor, USB Keyboard, USB Mouse, Dell T130 Tower server, Hard Disk Drive...

Datum objave: 17.01.2020. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

16.01.2020.

 

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO

 

 

T E N D E R

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

za nabavku mrežne i računarske opreme

 

PREDMET TENDERA

Privredna Banka Sarajevo dd Sarajevo ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da dostave

ponude u zapečaćenim kovertama u svrhu izbora najpovoljnije ponude za nabavku računarske opreme i softverskih licenci i to:

 

LOT I

1. Lenovo PC minimalnih karakteristika : 20 kom

Product Form Factor Tower

Procesor Intel Core i3-7100 Processor ( 3M Cache , 3.9GHz)

RAM 4GB DDR4 2400 UDIMM

OS Windows 10 Pro 64

HDD 1TB Hard Drive,7200 RPM,3.5",SATA3

Graphic Card Integrated Graphic Card

DVD DVD-RW drive

Ethernet Integrated Intel Gigabit ethernet

Speakers Internal Speaker

Ports USB x 4, Serial x 1

Keyboard USB Keyboard Bosnian/Croatian/Slovenian

Mouse USB Mouse

Warranty 3 Year On-site

 

2. Lenovo LED Monitor 21.5'' minimalnih karakteristika : 20 kom

Viewable image size 21.5" diagonal

Native resolution 1920x1080

Aspect ratio 16:9

Contrast ratio 1000:1

Pixel response time 7ms (typical); 4ms (extreme mode)

Viewing angle 178° horizontal / 178° vertical

Brightness 250 cd/m2

Monitor connectors VGA, DisplayPort

 

3. USB Keyboard Bosnian/Croatian/Slovenian 10 kom

 

5. USB Mouse 10 kom

 

LOT II

1. Dell T130 Tower server minimalnih karakteristika: 2 kom

Product Form Factor Tower / mini Tower

Procesor Intel Xenon E3-1220v6

RAM 16GB ECC DDR4 UDIMM

OS Windows Server 2019 StdEd 16 Core

HDD 2 x 4 TB HDD SATA

Graphic Card Integrated Graphic Card

Remote server

management

iDRAC8 Basic

DVD DVD-RW drive

Ethernet Dual Gigabit ethernet

Keyboard USB Keyboard Bosnian/Croatian/Slovenian

Mouse USB Mouse

Warranty 3 Year On-site

 

LOT III

 

1. Hard Disk Drive za Storwize V3700 Systems: 15 kom

PN: 00Y2430

Capacity: 600GB

Speed: 10K

Form Factor: 2.5"

Interface: SAS

Transfer Rate: 6Gb/s

Tray Type : Hot Swap

Drive Type: HDD

 

LOT IV

 

1. IBM LTO-6 Ultrium Tape: 1 pak

MPN: 00V7590

Format : LTO-6

Kolicina u pakovanju: 5

Native capacity: 2.5 TB

 

LOT V

1. Cisco Catalyst 2960 Series Switches : 2 kom

Port: 24

 

2. Cisco router IWAN ISR4221/K9 + dodatni Eth port 11 kom

 

LOT VI

 

1. Epson EPSON PLQ-22 štampač 4 kom

Za gore navedenu opremu garantni rok minimalno 12 mjeseci, (za LOT I, tačke 1. i 2., LOT II i LOT III minimalno 36 mjeseci) i obezbjeđen servis na lokaciji Sarajevo.

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva domaća pravna lica, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač mora dostaviti:

- naziv i tačnu adresu ponuđača

- ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji

- original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu)

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir

sljedeće kriterije

- cijena,

- rok isporuke,

- način i uslove plaćanja (plaćanje isključivo po isporuci),

- reference i certificirano osoblje za pojedine usluge

- reference u radu sa Bankom.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za mrežnu i računarsku opremu” i sa naznakom tačaka na koje se ponuđač prijavljuje, putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

 

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo dd Sarajevo,

Obala Kulina bana 18,

za Komisiju za nabavku stalnih sredstava.

 

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Nadzornog odbora, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavjestiti sve ponuđače.

 

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Kontakt: telefon 033 278 547, e-mail informatika@pbs.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: