Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata

Datum objave: 20.01.2020. 10:07 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje

2020/S 013-027072

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 239-587655)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za nabavu
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 4981079
Telefaks: +385 4981295

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.posta.hr/korporativne-stranice/23

Adresa profila kupca: www.posta.hr/korporativne-stranice/23

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata - Grupa 1., Grupa 2., Grupa 3., Grupa 4., Grupa 5.

Referentni broj: 01.06.04.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31200000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata Naručitelja prema grupama nabave iz točke 5. Dokumentacije o nabavi, sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 239-587655

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: