Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena aukcije) Nabavka patoloških dijagnostičkih sredstava i potrošnog materijala

Datum objave: 20.01.2020. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1125-1-1-4-8-16/20Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1125-1-1-4-3-1/20
Datum objave obavještenja 14.1.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
IDB/JIB 4200288400001
Kontakt osoba Alma Lomigora, mr. ph.
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-485
Faks (033) 285-485
Elektronska pošta denis.sahbegovic@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 2.a. mijenja se i glasi:
10

Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
6.2.2020.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 6.2.2020. 08:30:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 6.2.2020. 09:00:00
Adresa i mjesto Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Kranjčevićeva 12, II
sprat Upravne zgrade, Konferencijska sala

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (I 1.,III 1.).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (I 1.,III 1.).
Dodaje se ANEKS B za lot broj: 10.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - Ksilol u histologiji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - Alkoholi u histologiji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - Kalupi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1125-1-1-4-8-16/20
PODIJELI: