Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke prirodne izvorske vode u galonima za 2020.godinu za Generalno tajništvo i Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Datum objave: 24.01.2020. 09:07 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

Broj: 06-16-3-118-1/20

Datum: 23.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 2. stav (2) i člana 3. Pravilnika o javnim nabavama generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god a postupajući po zahtjevu / prijedlogu Pomoćnika generalnog tajnika u službi za materijalno-finansijske i opšte poslove u Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH broj: 06-16-3-118/20 od 16.01.2020. godine, Generalni tajnik Vijeća ministara BiH je donio

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke prirodne izvorske vode u galonima za 2020.godinu za Generalno tajništvo i Kabinet predsjedavajućeg Vijeća

ministara BiH.

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke - prirodne izvorske vode u galonima za 2020. godinu, procijenjena vrijednost javne nabavke (sa PDV-a) iznosi do 2.000,00 KM (dvijehiljada KM).

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva finansijskim planom rashoda za 2020. godinu. Javna nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma. Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Evidencioni broj javne nabavke: 06-16-3-118/20

 

Član 2.

Tenderski dokument - istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena sačinit će službenik za javne nabavke a na osnovu pismenog zahtjeva pomoćnika generalnog tajnika u Službi za materijalno-finansijske i opšte poslove u Generalnom tajništvu Vijeće ministara BIH, u roku od pet dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Opcija 1 - Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će službenik zadužen za javnu nabavku.

 

Član 5.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev / prijedlog pomoćnika generalnog tajnika u Službi za materijalno-finansijske i opšte poslove, broj: 06-16-3-118/20 od 16.01.2020. godine, sa specifikacijom roba.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

U postupku po zahtjevu / prijedlogu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 3. stav (1) i stav (6) Pravilnika o javnim nabavama generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. godine.

Pri donošenju Odluke generalni tajnik Vijeća ministara BiH se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom nabavki za 2020. godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: