Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka medicinskog potrošnog materijala

Datum objave: 27.01.2020. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1007-1-1-148-4-8/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRAČANICA
IDB/JIB 4209347780007
Kontakt osoba Zumreta Kenjar
Adresa Mehmeda Ahmedbegovića br. 50
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 368-308
Faks (035) 369-201
Elektronska pošta info@dzgracanica.com
Internet adresa www.dzgracanica.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

21

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

7,17,20

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Medicinski potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinskog potrošnog materijala za godišnje potrebe

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
  33124130-5 Dijagnostičke potrepštine
  33141113-4 Zavoji
  33141121-4 Hirurški konac
  33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi
  33141420-0 Hirurške rukavice
  33141114-2 Medicinska gaza
  33141115-9 Medicinska vata
  33141112-8 Flasteri
  33141760-5 Udlage


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hirurški konci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hirurški konci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2020.

V 5. Dodatne informacije

Postupak poništen po žalbi ponuđača


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aktivna sredstva za čišćenje i dezinfekciju instrumenata i površina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aktivna sredstva za čišćenje i dezinfekciju instrumenata i površina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2020.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usnici za spirometar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usnici za spirometar

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 5. Dodatne informacije

U određenom krajnjem roku dostavljene tri ponude ponuđača, sa potpuno istim iznosima ponude.Budući da je kriterij za
dodjelu Ugovora "najniža cijena" a da sve tri ponude imaju istu cijenu,Ugovorni organ je na prijedlog Komisije doni odluku o
poništenju postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1007-1-1-148-4-8/20
PODIJELI: