Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka auto guma

Datum objave: 28.01.2020. 12:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2020.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1002-1-1-24-3-35/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Lejla Mujić-Hodžić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka auto guma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka auto guma, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u finansijskom planu za 2020. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.2.2020. 11:15:00
Adresa i mjesto 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Auto gume za putnička vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Auto gume za putnička vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“ / ŠGD „Šume Središnje Bosne“ doo, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb,
Bugojno


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Auto gume za radne mašine i građevinsku mehanizaciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Auto gume za radne mašine i građevinsku mehanizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“ / ŠGD „Šume Središnje Bosne“ doo, Centralni lager Bugojno, 307. Motorizovane brigade bb,
Bugojno

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-1-24-3-35/20
PODIJELI: