Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka raznih lijekova

Datum objave: 29.01.2020. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

508-7-1-2-3-7/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU
PSIHIJATRIJU MODRIČA
IDB/JIB 4400193830008
Kontakt osoba Predrag Tadić
Adresa Naselje Gornjani br. 99, Garevac
Poštanski broj 74484 Garevac (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 818-858
Faks (053) 818-389
Elektronska pošta zavodjavnenabavke@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

13

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4631,86

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Razni lijekovi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Konkurentski zahtjev za dostavljanjem ponuda: Razni lijekovi, podijeljen u 13 LOT-ova, uz zaključenje okvirnog
sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 (dvanaest) mjeseci;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33690000-3 Razni lijekovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.2.2020. 10:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.2.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto JZU Specijana bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje
Gornjani br. 99, Garevac, 74480 Modriča


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1. Aripiprazol tbl 5 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05AX12 Aripiprazol tbl 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
280 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

133,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2. Aripiprazol tbl 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05AX12 Aripiprazol tbl 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
280 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

398,52

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3. Aripiprazol tbl 15 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05AX12 Aripiprazol tbl 15 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.920 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2496,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4. Diazepam klizma 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 Diazepam klizma 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

147,36

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5. Zolpidem tbl 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05CF02 Zolpidem tbl 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.000 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6. Litijumkarbonat tbl 300 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

N05AN01 Litijumkarbonat tbl 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.500 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

525,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7. Bakarglukonat, gvožđe,mangan-glukonat

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

B03AE10 Bakarglukonat, gvožđe,mangan-glukonat, Oralni rastvor 10ml, amp 0,7mg/10ml+ 50mg/10ml+1,33mg/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
600 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8. Vitamin C tbl 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A11GA01 Vitamin C tbl 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
5.000 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9. Dimenhidrinat tbl 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

R06AA02 Dimenhidrinat tbl 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
50 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10. Hidrokortizon amp 100 mg/2 ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

H02AB09 Hidrokortizon amp 100 mg/2 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27,10

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11. Pantoprazol amp 40 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A02BC02 Pantoprazol amp 40 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12. Prašak za rehidraciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Prašak za rehidraciju, prašak 10-15 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 ModričaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13. Etamsilat amp 250mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

B02BX01 Etamsilat amp 250mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29,58

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 Modriča

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
508-7-1-2-3-7/20
PODIJELI: