Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala za 2020. godinu

Datum objave: 31.01.2020. 22:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

22402-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
IDB/JIB 4403124710008
Kontakt osoba Bojan Bajić
Adresa Vuka Karadžića br. 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 228-280
Faks (051) 227-863
Elektronska pošta mpoo@mpoo.org
Internet adresa www.mpoo.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za 2020. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za 2020. godinu prema specifikaciji datoj u Prilogu 2 Obrasca za cijenu
ponude.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
  30192000-1 Kancelarijske potrepštine
Dodatni predmet(i) 30197000-6 Sitna kancelarijska oprema
  30199000-0 Papirne potrepštine i ostali artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11111,11

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Zavoda za obrazovanje odraslih, Vuka Karadžića 1, Banja Luka, kao i Ispitni centri u Banjoj Luci,
Prijedoru, Gradišci, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, Foči i Istočnom Sarajevu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke robe, a najkasnije do 31.12.2020

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Vuka Karadžića br.1 Banjaluka

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22402-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: